e-Turista: Přehled nové regulace ubytování

V éře, kdy digitalizace ovlivňuje každý aspekt našich životů, nezůstává stranou ani trh s krátkodobými pronájmy. V tomto článku se dozvíte, jaký bude mít projekt e-Turista dopad na krátkodobé pronájmy a jaké výhody přinese.

Projekt e-Turista je inovativní digitální nástroj určený ke snížení administrativní zátěže hostitelů a regulaci krátkodobých pronájmů v České republice. Zavedení tohoto projektu představuje značný krok vpřed, protože si klade za cíl zvýšit transparentnost a dodržování místních zákonů. Zajištěním registrace všech provozovatelů také pomáhá snižovat šedou ekonomiku – výzvu, která dlouho trápila tento sektor.

Proč je tato regulace dobrá a proč ji podporujeme? Blahobyty vždy kladou důraz na transparentnost a integritu jako součást dlouhodobé strategie pro růst a rozvoj českého trhu. Projekt e-Turista je v souladu s našimi základními hodnotami, neboť zajišťuje rovnoprávnost pro všechny subjekty. Umožňuje nám působit na trhu, kde šedá ekonomika a nelegální obchodování nemají místo. 

„Většinu zákona týkajícího se projektu e-Turista tvoří snaha o vyšší transparentnost. Jasně definuje, kdo a jakou nabídku na trhu provozuje, ubytovatel bude identifikovatelný a bude jasné, kdo nese odpovědnost za dodržování povinností. Tento přístup podporujeme, protože si zakládáme na odpovědném chování. Pokud mám povinnost vykonávat činnost svým jménem a všichni moji sousedé vědí, že jsem to já, budu si dávat větší pozor.“ Matěj Koutný, Blahobyty

No items found.

Co je e-Turista?

Ke konci roku 2022 představilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s agenturou CzechTourism projekt e-Turista. Cílem projektu je vytvořit transparentní online informační systém – rejstřík veřejné správy. Tento systém zjednoduší plnění evidenčních povinností ubytovatelů, sníží jejich administrativní zátěž, zefektivní výběr místního poplatku z pobytu a sběr dat, aby byla jejich souhrnná podoba dostupná online. Evidenční povinnosti, které e-Turista digitalizuje, však nejsou nové – dosud se posílají na různá místa veřejné správy prostřednictvím několika systémů. Jednodušší administrativa by měla zlepšit vymáhání zákonných povinností a platbu místních poplatků. Veřejné úřady by tak měly aktuální statistiky ohledně ubytovaných hostů. 

Dále projekt e-Turista přidělí unikátní registrační číslo každému subjektu, které bude v souladu s evropskou směrnicí a kompatibilní s nově připravovaným nařízením týkajícím se krátkodobého ubytování v EU. Funkční systém s napojením na ubytovatele by měl být dokončen do konce roku 2025. Níže se budeme podrobněji zabývat konkrétními dopady projektu e-Turista.

Evidenční povinnosti a snížení administrativní zátěže

Současné evidenční povinnosti zahrnují získání živnostenského oprávnění, vedení domovní a evidenční knihy, hlášení ubytování cizinců na cizineckou policii a platbu místních poplatků. e-Turista umožňuje provozovatelům ubytování vyplnit jediný formulář pro všechny potřebné úřady a zároveň tak minimalizuje chyby ve zpracování dat. Digitalizací těchto procesů e-Turista poskytuje jednodušší a efektivnější způsob zavádění regulace pro krátkodobé pronájmy. e-Turista umožní poskytovatelům ubytování plnit vybrané povinnosti online z jednoho místa, což výrazně sníží administrativní zátěž jak pro podnikatele, tak pro stát a obce. Do databáze budou moci nahlížet finanční úřady, Český statistický úřad, Finanční analytický úřad, živnostenský úřad v dané obci, samotná obec, Ministerstvo pro místní rozvoj a v případě cizinců také cizinecká policie. Ubytovaní hosté se nově budou evidovat i v obcích, které poplatek z pobytu nevybírají. Papírové knihy, které nyní vedou jednotliví ubytovatelé, nahradí centrální elektronický registr. Všechny informace o ubytovaných hostech se tak budou shromažďovat na jednom místě a vybrané úřady k nim budou mít přístup.

Více informací o hlavních právních povinnostech pro provozování krátkodobých pronájmů najdete zde.

Zefektivnění výběru místního poplatku z pobytu

e-Turista zjednoduší obcím vymáhání právních předpisů a pomůže zabránit šedé ekonomice tím, že zajistí řádnou registraci všech provozovatelů a zaručí transparentnost jejich činnosti. To přispívá k spravedlivější konkurenci a zdravějšímu tržnímu prostředí. 

„V současné době podnikatelé v cestovním ruchu nevidí, kolik se vybere a kam směřují příjmy z místních poplatků v obci, ve které podnikají. Současně mnoho obcí místní poplatky kvůli administrativní zátěži vůbec nevybírá. Jedním z cílů projektu e-Turista je poskytnout obcím jednoduchý nástroj pro jejich výběr…Přál bych si, aby projekt e-Turista pomohl městům zbohatnout z cestovního ruchu a současně, aby obce část takto získaných financí věnovaly zpět na podporu místních podnikatelů.“  Jan Herget, ředitel CzechTourism

Projekt e-Turista zavádí jasnější a přísnější kritéria pro registraci a provozování ubytovacích zařízení, což pomáhá odstranit nezodpovědné hostitele z trhu. Tím zajišťuje lepší ochranu jak pro turisty, tak pro komunity, ve kterých se ubytovací zařízení nacházejí. Díky certifikaci provozovatelů a přidělení registračního čísla bude sledování dodržování standardů efektivnější. Dále projekt zvyšuje transparentnost tím, že hostitelům poskytuje jasné informace o tom, kam míří vybrané peníze z místních poplatků a zvýší dostupnost informací a dat o cestovním ruchu. Stát bude mít možnost řídit cestovní ruch na základě dat v reálném čase. Tímto přístupem se očekává zvýšení žádoucí části cestovního ruchu a příjmů z něj, hlavně ve formě daní a poplatků. Databáze budou k dispozici obcím v anonymizované podobě, aby byla chráněna osobní data a bezpečnost soukromí.

Současná situace na evropském trhu 

Legislativní rámec Evropské unie pro krátkodobé pronájmy poskytuje komplexní základ pro lepší regulaci sektoru. Jeho hlavními cíli jsou sjednocení legislativy napříč členskými státy, snížení administrativní zátěže a omezení šedé ekonomiky. Připravované nařízení, týkající se krátkodobého ubytování, kde minimálně první kontakt mezi ubytovatelem a ubytovaným je realizován prostřednictvím Airbnb a podobných platforem, má za cíl usnadnit předávání údajů o osobách členským státům EU prostřednictvím registračního čísla. Registrační číslo obdrží každá jednotka, která splnila registrační podmínky.

V České republice probíhají snahy o adaptaci tohoto rámce prostřednictvím projektu e-Turista. Tento projekt přidělí registrační číslo, které bude kompatibilní s evropskou legislativou. Tímto způsobem jsme připraveni na integraci nových pravidel a regulaci trhu krátkodobých pronájmů.

“V čem já osobně vidím největší problém, že návrh sice vychází z evropského nařízení, ale nedrží se ho zcela stoprocentně a přidává z našeho pohledu vrstvu zbytečných komplikací. Dost agresivně například zkracuje termíny pro hlášení hostů. V tuhle chvíli jsou to tři pracovní dny, v návrhu je pouhý jeden kalendářní den. To už je technicky poměrně složité zajistit. Dlouhodobě nás ale nejvíc trápí pokus o umožnění obcím regulovat náš trh vlastní vyhláškou. Praha by ráda omezila počet dní v roce, kdy můžeme hostit, což je ale rozsahem i obhajobou za hranou ústavnosti. Za mě celý ten trh městu přináší mnoho dobrého, je to nový trend, který je potřeba jen správně uchopit a nastavit mu rozumná pravidla, aby fungoval a nikoho neobtěžoval," říká Matěj Koutný, předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí, v rozhovoru pro Finmag.

Správně nastavená regulace by měla podporovat rovnoprávnost, což je klíčové pro udržitelný rozvoj trhu s krátkodobými pronájmy. Je rovněž důležité uznat bezpečnostní obavy a starosti místních obyvatel a sousedů apartmánů využívaných pro krátkodobé pronájmy, a zajistit, že jejich potřeby jsou vyslyšeny. Efektivní a jasné legislativní změny mohou významně přispět k ekonomickému a sociálnímu oživení a posílit celkovou atraktivitu Prahy jako destinace pro turisty i podnikatele.

No items found.

Získejte zdarma e-book pro lepší orientaci v povinnostech spojených s krátkodobými pronájmy.

Získat E-book
Úspěšně odesláno
Odeslání selhalo.
Sdílet: